Fisherman Out of Ireland - Knitwear Collection

Ceisteanna Coitianta

 

 

Faigh i dteagmháil le duine dár ngníomhairí atá cóngarach de do cheantar agus beidh siad ábalta cuidiú leat réimse ‘Fisherman Out of Ireland’ a stocáil. Murab fhuil Gníomhaire againn i do thír, faigh i dteagmháil linn ag info@fishermanoutofireland.com agus cuideoidh muid leat an rud atá tú a lorg a fháil.
Má chonaic tú ceann dár mbaill éadaigh agus gur mhaith leat é a cheannacht, cuir ar an eolas muid anseo. Inseofar duit cá háit a bhfuil an stocadóir is cóngaraí ach tabhair faoi deara, le do thoil, go dtig le hathrach mór a bheith sa réimse stíleanna a bhíonn ag stocadóir. Moltar teagmháil a dhéanamh leis an stocadóir i dtús báire chun a chinntiú go bhfuil an ball éadaigh atá tú ar a lorg acu.
Ceann de mhorán réasúin gur maith linn ár gcuid éadaigh cniotáilte agus geansaithe olann ná má thugann tú aire daofa, bhéarfaidh siad aire duit. Tugann ár gcuid earraí cniotáilte agus geansaithe olann mothú dúchasach, boigeacht agus teasa. Má leanann tú ár dtreoirlínte le hamharc i ndiaidh d’éadaigh cniotáilte, tá tú ag cinntiú fad saoil na mball éadaigh agus ag ligint duit sult a bhaint astu ar feadh fada go leor.
Tá! Bíonn ár seomra taispeántais oscailte 5 lá na seachtaine, Luan go hAoine ón 9.30r.n. go dtí 4.30i.n. Tig leat na treoracha a fháil anseo. Béimid ag súil le tú a fheiceáil má shocraíonn tú stopadh.
Cinnte, thig leat na pictiúir d’aon táirge a cheannaigh tú uainn a úsáid. Níor chóir na pictiúir a úsáid ach amháin faoi choinne an táirge a athdhíol agus ní faoi choinne aon ghníomhaíochtaí Margaíochta / Fógraíochta / Bolscaireachta taobh amuigh de do shiopa míondíola féin, do shuíomh gréasáin nó cainéil sóisialta.
Is féidir an catalóg dár mbailiúchán is deireanaí a fheiceáil ar líne chomh maith leis na catalóga do roinnt dár mbailiúchán san am a chuaigh thart. Nó a mhalairt sin, más fearr leat catalóg fisiciúil agus stráice dathanna a fháil, faigh i dteagmháil le gníomhaire in aice leat agus beidh seisean/sise ábalta an rud atá tú a lorg a fháil duit.

Bhfuil tuilleadh ceisteanna agat?

Má tá tuileadh ceisteanna agat, faigh i dteagmháil linn. Tá ár n-uaireanta oifige Luan go hAoine ó 9.30 r.n. go 4.30i.n.