Fisherman Out of Ireland - Knitwear Collection

Bailiúcháin

Bailiúchán san am i láthair

Bailiúchán san am a chuaigh thart

Bhí teach tuaithe traidisiúnta gar do Thrá an Dumhaigh i gContae Dhún na nGall mar chúlra do fhótasheisiún iontach na bliana seo. Bhí uigeacht agus dathanna shaibhre cladaigh Dhún na nGall mar ábhar don inspioráid agus bhí sin le feiceáil fud fad an fótasheisiúin.
Bhí Leithinis Charn Uí Néid, atá ar an phointe is faide ó dheas in Éirinn, i lár an stáitse do fhótasheisiún na bliana seo. Bhí cruth aisteach na gcarraigeacha, an mórtas farraige agus glam na doininne mar ábhar iontach inspioráide dár mbailiúchán
Shocraigh muid grianghrafanna a ghlacadh dár mbailiúchán don bhliain seo i Leithinis an Daingin i gContae Chiarraí. Casann an sean ar an óg ins an leithinis sin, ceantar a bhfuil saibhreas ársa traidisiúnta ann agus táirgí cniotáilte comhaimseartha den scoth.
Thug An Boireann i gContae an Chláir inspioráid do bhailiúchán táirgí na bliana seo. Thig na leacacha cloch aoil, an scrobarnach choill agus an choillearnach fhuinseoige a fheiceáil ar fud an bhailiúcháin seo.

Íoslódáil ár leabhar stíle 2016

2016
I mbliana rinne muid ceiliúradh ar shamhlaíocht, ar chruthú agus ar tháirgeadh táirgí cniotála d’fhir agus do mhná. Thug áilleacht agus fiántas cósta Dhún na nGalll ábhar inspioráide dúinne, lucht déanta an bhailiúcháin seo, agus tá brod iontach orainne gur seo ár mbaile féin.